热门标签

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1.3.2023

时间:7天前   阅读:2   评论:1
Trong thời kỳ ông Lê Anh Tuấn làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, vấn đề quy hoạch tổng thể được chú trọng. Ảnh: Lê Phi Long

Theo đó, ông Lê Anh Tuấn thôi giữ chức vụ và nghỉ hưu từ ngày 1.3.2023.

Quyết định được đưa ra căn cứ các quy định liên quan, đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Lê Anh Tuấn; thông báo số 793-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình ngày 14.2.2023.

Theo trình bày, ông Lê Anh Tuấn xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, ông Lê Anh Tuấn đã có đơn gửi cấp trên xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Lê Anh Tuấn sinh năm 1964, theo quy định thì ông Tuấn còn gần 3 năm công tác nữa mới về hưu. 

Hiện ông Lê Anh Tuấn vẫn tiếp tục làm việc với cương vị Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình cho đến khi các quyết định liên quan có hiệu lực. 

Ông Lê Anh Tuấn hiện đang giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng nhiệm kỳ thứ 2, trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng, ông Tuấn là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình.

上一篇:新2买球(www.sd2828.vip)

下一篇:bet365中国怎么用(www.bet365gw.vip)

网友评论