热门标签

Hà Nội sửa các quy định để sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu

时间:1个月前   阅读:1
Hà Nội sửa các quy định để sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu. Ảnh: Phạm Đông

Ngày 17.2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21.12.2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ, việc tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của thành phố để bảo đảm việc sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính; khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Thủ trưởng, giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xác định việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài.

Theo nội dung kế hoạch, thành phố thực hiện công bố thủ tục hành chính theo quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị. Trong đó, rà soát, xác định danh mục thủ tục hành chính và tham mưu quyết định công bố thủ tục hành chính có quy định thành phần hồ sơ phải nộp, xuất trình là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Tổ chức công khai và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính sau khi ban hành quyết định công bố và ban hành quy trình nội bộ; rà soát, xây dựng quy trình điện tử, xây dựng và tích hợp dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện).

Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thành phần thủ tục hồ sơ cần phải xuất trình là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi công dân thực hiện các giao dịch hành chính.

Thành phố tập trung cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử; công dân đủ 14 tuổi trở lên đã cấp chứng minh nhân dân 12 số/căn cước công dân nhưng chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Duy trì và cập nhật đầy đủ thông tin công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

上一篇:Telegram 分享群组 --(www.tg888.vip)

下一篇:Bố Messi: 'Con tôi không trở lại Barca'

网友评论